Rejestracja konta sprzedażowego

Usługa obejmuję pełną rejestrację konta sprzedażowego Seller Central oraz kompleksowe doradztwo w stawianiu pierwszych kroków. Amazon w bardzo restrykcyjny sposób podchodzi do kwestii administracyjnych. Dlatego bardzo ważnym jest, aby uniknąć wszelkich błędów. Usługa obejmuje skompletowanie oraz weryfikacje niezbędnych dokumentów, poprawne zarejestrowanie konta i kolejno przekazywanie konta klientowi. Koszt usługi to 900 zł netto.